jump to navigation

Birësimi

Postuar tek: Doktrinat e Biblës

A. Citimi.

“Dhe jo vetĂ«m kaq, por edhe ne vetĂ« qĂ« kemi frytet e para tĂ« FrymĂ«s, vajtojmĂ« nĂ« veten tonĂ«, duke pritur flakĂ«t birĂ«rimin, shpengimin e trupit tonĂ«” (RomakĂ«ve 8:23). Ka katĂ«r citate tĂ« tjera nĂ« DhiatĂ«n e Re ku Ă«shtĂ« pĂ«rdorur fjala “birĂ«sim”: RomakĂ«ve 8:15; 9:4; Galatasve 4:4, 5; EfesianĂ«ve 1:5.

B. Shpjegimi.

Fjala “birĂ«sim” nĂ« shqip ka njĂ« kuptim krejt ndryshe nga fjala greke ose nga zakoni nĂ« vendet e lindjes. Kjo fjalĂ« ka kuptimin tĂ« marrĂ«sh njĂ« person nga njĂ« familje tjetĂ«r dhe ta bĂ«sh ligjĂ«risht djalin ose vajzĂ«n e dikujt. MegjithatĂ«, fjala greke do tĂ« thotĂ« vĂ« si bir.

Në kohët e Dhiatës së Re, kur djali ose vajza ishin të vegjël, ai ose ajo ndryshonin shumë pak nga një skllav (Galatasve 4:1). Në ditën e caktuar nga i ati, në moshën dymbëdhjetë deri në katërmbëdhjetë, bëhej festë ku shpallej mosha e fëmijës. Kështu, djali ose vajza bëhej bir ose bijë. Një djalë ose një vajzë lindte në familje si një fëmijë, dhe, pasi rritej, djali ose vajza shpallej bir ose bijë. E njëjta gjë është e vërtetë për rastin e një besimtari. Ai nuk birësohet në familjen e Perëndisë; ai lind në familjen e Perëndisë. Me anë të besimit, ai është një fëmijë i Perëndisë, por me anë të birësimit ai do të jetë një bir i Perëndisë.

C. Origjina.

“Sikurse na zgjodhi nĂ« tĂ« pĂ«rpara se tĂ« themelohej bota, qĂ« tĂ« jemi tĂ« shenjtĂ« dhe tĂ« papĂ«rlyer pĂ«rpara tij nĂ« dashuri, duke na paracaktuar qĂ« tĂ« birĂ«sohemi nĂ« veten e tij me anĂ« tĂ« Jezus Krishtit, sipas pĂ«lqimit tĂ« vullnetit tĂ« vet” (EfesianĂ«ve 1:4-5).

D. Plotësimi.

Ne jemi tani vetĂ«m fĂ«mijĂ« tĂ« PerĂ«ndisĂ«. “Sepse tĂ« gjithĂ« ju jeni bij tĂ« PerĂ«ndisĂ« me anĂ« tĂ« besimit te Jezus Krishti” (Galatasve 3:26). Por do tĂ« bĂ«hemi bij tĂ« PerĂ«ndisĂ« nĂ« ditĂ«n e caktuar nga Ati. NĂ« atĂ« kohĂ« Ai do tĂ« na paraqesĂ« haptas si bij tĂ« PerĂ«ndisĂ«. Ne nuk dukemi si bij tĂ« PerĂ«ndisĂ« tani, por njĂ« ditĂ« bota do tĂ« jetĂ« nĂ« gjendje tĂ« na njohĂ« si bijtĂ« e PerĂ«ndisĂ«. Kjo do tĂ« ndodhĂ« nĂ« ardhjen e dytĂ« tĂ« Krishtit. “Dhe jo vetĂ«m kaq, por edhe ne vetĂ« qĂ« kemi frytet e para tĂ« FrymĂ«s, vajtojmĂ« nĂ« veten tonĂ«, duke pritur flakĂ«t birĂ«rimin, shpengimin e trupit tonĂ«” (RomakĂ«ve 8:23).

E. Shfaqja.

1. Çliruar nga frika e tmerrit tĂ« PerĂ«ndisĂ«. “Ju nuk keni marrĂ« njĂ« frymĂ« robĂ«rie, qĂ« tĂ« keni pĂ«rsĂ«ri frikĂ«, po keni marrĂ« frymĂ«n e birĂ«risĂ«, me anĂ« tĂ« sĂ« cilĂ«s ne thĂ«rrasim: ‘Aba, o AtĂ«!’” (RomakĂ«ve 8:15).

2. Kemi birninë..

3. Kemi privilegjet dhe përgjegjësitë e birnisë.