jump to navigation

Uebsite

Këtu do të gjeni një përmbledhje faqesh të krishtera në shqip dhe në gjuhë të tjera. Në qoftë se jeni të informuar të ndonjë uebsiti i cili mendoni se mund të vendoset në këtë faqe ju lutemi na kontaktoni, (duke na dhënë një përshkrim të shkurtër rreth faqes). Do kishim shumë dëshirë ti shtonim te kjo faqe.

Gjithçka që janë shkruajtur në websitet e mëposhte nuk korespondojnë me mendimet e gjithësecilit në redaksinë tonë, por i kemi vendosur këto faqe sepse mendojmë se në to gjinden materiale me vlerë për njohurinë tuaj personale.