jump to navigation

Ungjillizmi

Postuar tek: Ungjillizimi

Ungjillizimi është një nga urdhëresat e Zotit tonë Jezus Mateu 28:18-20. Nuk ka rëndësi në qoftë se je një i krishterë energjik dhe evangjelist, apo një i krishterë i qetë dhe i durueshëm, jemi thirrur që të jemi peshkatarë njerzish, e jo vetëm mbajtës të aquariumit. Ky është vënd i mirë si fillim.