jump to navigation

Si e zbulon Perëndia Vetveten?

Postuar tek: Islamizmi

Picture

MyslimanĂ«t dhe tĂ« krishterĂ«t ngjashĂ«m e mbrojnĂ« deklaratĂ«n e besimit tĂ« Abrahamit. QĂ« tĂ« dy thonĂ« se i kanĂ« profetĂ«t e tyre dhe shkrimtarĂ«t e tyre tĂ« cilĂ«t me besnikĂ«ri mbrojnĂ« shfaqjen e PerĂ«ndisĂ« apo Allahut. Por çka kuptohet kĂ«tu me fjalĂ«n “shfaqje”? TĂ« gjithĂ« ne qĂ« e adhurojmĂ« tĂ« vetmin PerĂ«ndi tĂ« vĂ«rtetĂ«, pajtohemi qĂ« PerĂ«ndia duhet tĂ« na e zbulojĂ« veten e tij. Ne nuk mund ta zbulojmĂ« atĂ« me pĂ«rpjekjet tona, por Ai vetĂ« duhet qĂ« tjĂ« vetveten. Por si e shfaqĂ« PerĂ«ndia vetveten?

Sure 42:51-52
“Nuk ka asnjĂ« njeri qĂ« t’i ketĂ« folur Allahu ndryshe, vetĂ«m se me anĂ«n e frymĂ«zimit, ose pas ndonjĂ« perdeje, ose t’i dĂ«rgojĂ« tĂ« dĂ«rguar, e ai t’i shpallĂ« me lejen e Tij atĂ« qĂ« do Ai. VĂ«rtet, Ai Ă«shtĂ« mĂ« i larti, mĂ« i urti”.

 

 

 

 


* Pikpamjet Islamike rreth Zbulesës
* Pikpamjet Krishtere rreth Zbulesës
* Jezus Krishi, Fjala e Perëndisë
* Krahasime më të mira


*Pikpamjet Islamike rreth Zbulesës

Sure 42:51 shpreh qartë se Allahu nuk duhet t’u flasë njerëzve përveç përmes frymëzimit. Për këtë arsye Perëndia e zbulon vetveten me anë të profetëve të caktuar, të cilët janë referuar si rasul, që do të thotë të dërguarit. Këta profetë janë vetëm njerëzor, prandaj kufizohet (Sure 80:1-3). Zbulimi në islam është prej Perëndisë te njerëzit nëpërmjet profetëve. Zbulesa përfundimtare dhe më e rëndësishme, duke u bazuar në islam, e që është në Kuran, ështe zbulesa e Muhamedit në mes viteve 610-632 pas Krishtit, nëpërmes engjëllit Gabriel, duke e përdorur proçesi i njohur si Nazil ( për ta zbritur Tanzilin), e cila nënkuptohet fjalë-për-fjalë transmetim.

Shqyrtoi tabletat në qiell (Sure 85:21-22). Këto tableta mbi të cilat Kurani është thënë se duhet të jetë përjetësisht i shkruar, kurrë nuk është krijuar. Meqë Allahu është i pafund dhe i jashtëzakonshëm atëherë qëndron arsyeja që zbulimi dhe fjala e tij janë gjithashtu të pafundme dhe të jashtëzakonshme. Ky zbulim përfundimtar, i dhënë nëpërmes Muhamedit, i prezantohet si hyjnor botës së hipotezës njerëzore apo kritikës. Sipas Kuranit, ajo çka kuptohet këtu është se Kuranin të cilin e posedojmë sot është dhe gjithmonë do të jetë përfundimtar dhe i pastër, pa kurfarë mundësie korrupsioni të tekstit.

Të krishterët kurrë nuk i pyesim myslimanët për shpalljen e Kuranit. Në këtë pikë myslimanët i pyesin të krishterët: Çfarë thotë libri juaj? Le ta krahasojmë Kuranin me Biblën.


*Pikpamjet Krishtere rreth Zbulesë

Fatëkeqësisht, kjo çështje fillon me një hap të gabuar. Aq sa i përket shqetësimit të krishterëve, krahasimi mes Biblës dhe Kuranit është i pamjaftueshëm mbi kuptimin e të krishterëve mbi të shfaqurit (zbulesën e Zotit).

Në kuptimin e krishterë, Perëndia nuk ka folur vetëm në njërën mënyrë, por në mënyra të ndryshme:

  1. Krijimi, natyra, e cila është rezultat i artizanatit hyjnor.
  2. Veprave, me mrekullira të jashtëzakonshme dhe mënyra të ndryshme Perëndia ndërhyri drejtpërdrejt në çështjet njerëzore.
  3. Profetëve, me anë të fjalëve që u janë dhënë atyre. Ne i kemi këto zbulime. Por për arsye të mosbindjes së Adamit në kopsht, ne jemi mëkatarë. Kjo e ka verbuar mendjen tonë që ne të mos mund ta shohim Perëndinë (2 Korintasëve 4:4). Për këtë, i tërë njerëzimi vazhdimisht dështonte për ta kuptuar Perëndinë, prandaj filloi idhujtaria si praktikë dhe dituri që mohoi Perëndinë e vërtetë. Si pasojë, Perëndia e zgjedh opcionin e fundit. Ai u bë njëri prej nesh dhe foli për Vetveten. Për atë që Perëndia është, vetëm Ai mund ta dijë dhe ta zbulojë vetveten. Perëndia është i vetmi i cili mund të flasë për Perëndinë. Nëse tentoni që të më tregoni se si duket Perëndia, do të dështoni. Ne nuk mund të bëjmë më shumë sepse si të kufizuar dhe si qenie njerëzore mëkatare ne të gjithë shtrembëruam atë që Perëndia me të vërtetë donte prej nesh. Ai duhej ta komunikonte Vetveten pasi që të gjithë ndërmjetsuesit ishin të pa aftë për njohurinë e pafund dhe të shenjtë të Perëndisë. Këtu, pra është edhe mënyra e katërt që Perëndia ka folur.
  4. Jezusi, Fjala e përsosur e Perëndisë, që na tregoi neve se kush është Perëndia!

*Jezus Krishti, Fjala e Perëndisë

Jezus Krishti nuk është më pak se demonstrimi i vet Perëndisë shfaqur njerëzimit në histori. Perëndia i Biblës i mënjanoi gjitha të tjerët dhe flet për vetvetën. Këtu dhe vetëm këtu, në Krishtin, do të bëhet i njohur. Jezusi vet e deklaron këtë.

Filipi, njĂ« apostull i Krishtit, e pa njĂ« zbulim tĂ« PerĂ«ndisĂ«. PĂ«rgjigjja e Jezusit ishte: “Ka kaq kohĂ« qĂ« unĂ« jam me ju dhe ti nuk mĂ« ke njohur akoma, o Filip? Kush mĂ« ka parĂ« mua, ka parĂ« Atin; Si vallĂ« po thua: “Na e trego Atin?”. A nuk beson se unĂ« jam nĂ« Atin dhe se Ati Ă«shtĂ« nĂ« mua?” (Gjoni 14:9,10)

Le ta krahasojmë zbulimin e Jezusit me zbulimet e tjera të Perëndisë.

  1. Krijimi deklaron madhështinë e Perëndisë, por kjo është deklaruar edhe nga idhujtarët dhe paganët! A themi se këta mëkatarë e kanë kuptuar se kush është Perëndia? Jo, ata kanë nevojë më shumë sesa natyra për t’ju treguar se si duket Perëndia.
  2. Mrekullitë konfirmojnë që një profet është nga Perëndia. Por le t’i shohim këta profetë të cilët thanë blasfemi kundër Perëndisë, duke thënë se ka shumë zotëra, ndonjëherë e deklarojnë veten si Perëndi! Profetët në hinduizëm dhe budizëm sot bëjnë mrekulli që i hutojnë edhe skeptikët më të mëdhenjë. Por a janë të mjaftueshme këto mrekulli për ta kuptuar Perëndinë? Jo, neve na duhen më shumë se sa mrekullitë.
  3. Bibla, koleksioni i fjalĂ«ve tĂ« profetĂ«ve dhe i lajmĂ«tarĂ«ve Ă«shtĂ« e pagabueshme; Ă«shtĂ« fjala e palĂ«kundshme e PerĂ«ndisĂ«. Ă‹shtĂ« dĂ«shmia e zbulimit tĂ« Tij nĂ« Jezus Krishtin. Jezusi mĂ«sonte se e tĂ«rĂ« Bibla flet pĂ«r AtĂ«. “KĂ«to janĂ« shkrimet qĂ« dĂ«shmojnĂ« pĂ«r mua.” (Gjoni 5:39). Bibla nuk Ă«shtĂ« fundi i kuptimeve tona pĂ«r zbulimin, por pika filluese, vendi ynĂ« i shĂ«nuar qĂ« tregon Jezus Krishtin. Ende mĂ«ndjet tona njerĂ«zore nuk mund ta zbulojnĂ« PerĂ«ndinĂ« nga asnjĂ« hetim nga libri, pa marr parasysh se sa i devotshĂ«m, serioz, apo me pĂ«rkushtim religjioz tĂ« kenĂ« kĂ«to hetime. Prandaj, nga fryma e PerĂ«ndisĂ« (ruh-allah) ne e zbulojmĂ« Jezus Krishtin nĂ« fjalĂ«t e BiblĂ«s.

Ne e kuptojmë që për myslimanët kjo mund të duket hutuese dhe si kërcënuese. Për t’u sqaruar këtë të vërtetë atyre, na duhet një perspektivë më e mirë. Në vend që ta krahasojmë Kuranin me Biblën, siç bëjnë shumë njerëz, është më e dobishme ta krahasojmë Kuranin me Jezusin, pasi që të dy konsiderohen të jenë fjalë e Perëndisë, dhe qëndron si zbulim i vërtetë i Perëndisë njerëzimit.


*Krahasime më të mira

Historikisht, shumë myslimanë dhe të krishterë e kanë krahasuar Muhamedin me Jezusin dhe Kuranin me Biblën (shiko: diagramin)

Krahasime e Vjetra Sepse të dyja janë..
Kur’ani krahasohet me BiblĂ«n …libra
Muhamedi krajasohet me Jezusin …njerĂ«z

Pa hamëndje myslimanët dhe të krishterët kanë pasur shumë pak diskutime të dobishme! Kuptimi më i përshtatshëm do të ishte krahasimi i kategorive përkatëse në islam dhe krishterim. Këto kategori krahasimi natyror do të ishin mes Kuranit dhe Jezusit; Muhamedit dhe Apostujt e Jezusit; dhe të Biblës, të Hadithit, apo të Tarikut, Sira dhe Tafsir. (shiko: diagramin)

Krahasime mĂ« tĂ« mira Sepse tĂ« dy janĂ« lidhur me…
Kur’ani krahasohet me Jezusin …zbulimi i pĂ«rjetshĂ«m i PerĂ«ndisĂ«
Muhamedi krahasohet me Apostujt e Jezusit …lajmĂ«tarĂ«t e ZbulesĂ«s
Hadithi, Tarkih, Sira dhe Tafsir krahasohet me BiblĂ«n …historia dhe mĂ«simet e ZbulesĂ«s dhe lajmĂ«tarĂ«ve

Këto mund të na ndihmojnë që ta njohim njëri-tjetrin, ne duhet të jemi të kujdesshëm që ta theksojmë se Dhiata e Re në rradhë të parë flet për Jezusin, por ka shumë pak për të thënë për stilin e tij të jetës. Në anën tjetër, në Hadithe dhe Sira mbisundojnë diskutimet për stilin e jetës së Muhamedit, çfarë bëri ai, me vetëm disa interpretime se çfarë tha ai.

Në diskutimet në mes të krishterëve dhe myslimanëve rreth zbulimit, ne duhet ta krahasojmë Jezus Krishtin dhe Kuranin, e jo Biblën dhe Kuranin. Ne nuk e theksojmë Biblën, por Jezus Krishtin si zbulimi përfundimtar i Perëndisë. Është Jezusi i cili është fjala finale e Perëndisë, njëri i cili mund të takohet edhe sot në kuptimin e Frymës së Perëndisë që iu zbulua Atij nëpërmjet pasazheve të shkruara në Bibël dhe nëpërmjet përvojave personale.

Për këtë arsye ne qëndrojmë se Bibla është e frymëzuar nga Perëndia, llogari e palëkundshme e fjalës së Tij dhe veprave në gjithë historinë, duke dalur te lindja, jeta dhe ringjallja e Jezusit. Perëndia neve vetëm nëse ne i afrohemi me besim do të na zbulohet. Perëndia është shumë larg prapa të gjitha fjalëve njerëzore se mund të zbulohet nëpërmjet çdo gjëje e jo vetëm nga Vetja.

Fryma e Perëndisë tash vazhdon t’i marrë shpirtërat kërkues të Jezus Krishti për t’ua zbuluar Perëndinë aty dhe vetëm aty. Ne duhet t’i lejojmë ata të cilët janë të kënaqur me një zbulim të supozuar të Perëndisë me fjalë të thjeshta njerëzore që ta marrin shansin e tyre, por ne nuk mund të jemi të kënaqur me asgjë tjetër përveç takimit të drejtpërdrejtë me vetëshfaqjen Perëndisë!

Në dritën e këtyre krahasimeve të reja, nuk ka barazim në mes dy zbulimeve, Jezusit dhe Kuranit. Kurani është vetëm një libër i cili vetëm qëndron i verifikuar në shpatullat e një të kufizuari dhe njeriu mëkatar (Sure 80:1-3). Nuk ka shok kundër Jezusit, që shikohet nga myslimanët dhe të krishterët sikur i pamëkat, i cili, duke u bazuar në fjalën e Tij, është Perëndia Vet, zbulim i përkryer.

“PerĂ«ndia, mbasi u foli sĂ« lashti shumĂ« herĂ« dhe nĂ« shumĂ« mĂ«nyra etĂ«rve me anĂ« tĂ« profetĂ«ve, sĂ« fundi, kĂ«to ditĂ« na ka folur me anĂ« tĂ« birit, tĂ« cilin e bĂ«ri trashĂ«gimtar tĂ« tĂ« gjitha gjĂ«rave, me anĂ« tĂ« tĂ« cilit e krijoi dhe gjithĂ«sinĂ«.”
(Heb 1:1-2)


Materiale ndihmuese: